Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacje o szkole

Charakterystyka Szkoły i środowiska lokalnego

W Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie

na dzień 01.09.2022 r. jest zazatrudnionych 25 nauczycieli,
a liczba uczniów ogółem wynosi 149. Uczniowie szkoły I stopnia to 114 osób,
a uczniowie szkoły II stopnia to 35 osób. Szkoła jest istotnym miejscem na mapie życia
artystycznego w Krasnymstawie i żywym ośrodkiem rozwoju kultury w mieście i
okolicach. Jej aktywność integruje społeczność lokalną i dodatnio wpływa na upowszechnianie
kultury muzycznej w regionie. Celem działania szkoły jest profesjonalne kształcenie
dzieci i młodzieży poprzez rozbudzanie w nich miłości do muzyki. Wspieranie
utalentowanych młodych ludzi uważamy za swój przywilej i obowiązek. Przyjazna
atmosfera, dbałość o dobro i potrzeby uczniów, świadome pełnienie roli wychowawczej stanowią podstawę
realizowanego procesu kształcenia. System nauki w szkole oparty jest na indywidualnych
lekcjach przedmiotu głównego w zakresie gry na instrumentach oraz na zajęciach
zbiorowych: przedmioty ogólno-muzyczne, zespół, chór, orkiestra, big band, zespół
muzyki rozrywkowej. Szkoła przygotowuje instrumentalistów do działań estradowych
oraz do dalszego kształcenia w kierunku muzycznym. Nauka trwa sześć lat (w cyklu
sześcioletnim, gdzie przyjmowane są dzieci najmłodsze) lub cztery (w cyklu
czteroletnim, przeznaczonym dla dzieci starszych). Rozpoczynając naukę w szkole
należy wybrać przedmiot główny, czyli instrument, na jakim dziecko będzie się uczyć.
 W naszej szkole jest możliwość nauki na jednym z następujących instrumentów: fortepian,
skrzypce, altówka ,wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon,
trąbka, puzon i perkusja. Lekcje gry na instrumencie są indywidualne, co sprzyja stworzeniu atmosfery
partnerstwa, a nauczycielowi daje możliwość dostosowania wymagań do umiejętności
ucznia. Zajęcia z teorii muzyki, rytmiki i audycji muzycznych odbywają się w małych
grupach. Nasza szkoła zapewnia naukę w zakresie podstawowym – w szkole I stopnia
(pierwszy etap edukacyjny) w działach sześcioletnim i czteroletnim oraz średnim –
w szkole II stopnia (drugi etap edukacyjny) w specjalności instrumentalistyka. Zdobyte
umiejętności dają zawsze poczucie sukcesu i ogromną satysfakcję. Jest ona tym większa,
im większe jest grono odbiorców - słuchaczy. Pokonywanie własnych słabości – stresu
i tremy, zawsze towarzyszących występom przed publicznością, współodpowiedzialność
za wyniki pracy zespołowej – to elementy nie do przecenienia w kształtowaniu
osobowości młodego człowieka. Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach
szkolnych orkiestr, big bandu, zespołu muzyki rozrywkowej, zespołów kameralnych
i instrumentalnych oraz chóru. Od najmłodszych lat poznają smak indywidualnych
i grupowych występów, koncertując nie tylko w szkolnej sali koncertowej, ale również
w wielu innych miejscach na terenie miasta i poza nim. Orkiestry, chór, zespoły
kameralne i soliści naszej szkoły często tworzą wspaniałą i niepowtarzalną oprawę
uroczystości, spotkań czy festynów, na które są zapraszani przez organizatorów. Nie
mniej ważne w życiu szkoły i uczniów są wydarzenia, na które do szkoły są zapraszani przedstawiciele
organów państwowych lub samorządowych, uznani artyści czy inne osoby cieszące się
szacunkiem i autorytetem. Niekiedy wydarzenia te odwołują się do historii samej szkoły
(np. koncerty na cześć patrona szkoły) ale też do historii czy tradycji regionu, kraju
(koncerty „świąteczne” czy związane z obchodami niepodległości Polski). Sam fakt
odbywania się takich wydarzeń i uczestniczenia w nich ma znaczenie wychowawcze
i kształtuje postawę i świadomość każdego ucznia.

 

Patron szkoły

Witold Roman Lutosławski (25 stycznia 1913 - 7 lutego 1994) był polskim

kompozytorem i dyrygentem orkiestrowym. Był jednym z najważniejszych europejskich

kompozytorów XX wieku. Zdobył wiele międzynarodowych nagród i wyróżnień. Jego

kompozycje (których był wybitnym dyrygentem) obejmują cztery symfonie, koncert na

orkiestrę, kwartet smyczkowy, utwory instrumentalne, koncerty i cykle pieśni

orkiestrowych. W młodości Lutosławski studiował fortepian i kompozycję w Warszawie.

Na jego wczesną twórczość wpłynęła polska muzyka ludowa. Jego styl ukazuje szeroką

gamę bogatych, atmosferycznych faktur. Pod koniec lat 50. zaczął rozwijać własne,

charakterystyczne techniki kompozytorskie. Jego muzyka, począwszy od tego okresu,

wykorzystuje własne metody budowania harmonii z małych grup muzycznych

interwałów. Wykorzystuje również procesy aleatoryczne, w których rytmiczna

koordynacja partii podlega elementowi przypadku. W czasie II wojny światowej, po

ucieczce ze schwytania przez Niemców, Lutosławski utrzymywał się z gry na fortepianie

w warszawskich barach. W latach 80. Lutosławski wspierał artystycznie ruch

Solidarność. Pod koniec życia został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym

odznaczeniem w Polsce.

 

Szkolny plan nauczania rok szkolny 2022/2023

Przedmiot

Klasa/ cykl nauczania

Nauczyciel

Instrument główny

 

I a, b  – 6 l.c.n.

Wg przydziału

Podstawy rytmiki

Ewa Naręgowska

Kształcenie słuchu

Ewa Naręgowska

Zaj. fakultatywno-wyrównawcze

Ewa Naręgowska

 

Instrument główny

 

II - 6 l.c.n.

Wg przydziału

Podstawy rytmiki

Ewa Naręgowska

Kształcenie słuchu

Ewa Naręgowska

 

Instrument główny

 

 

 III - 6 l.c.n.

 

Wg przydziału

Podstawy rytmiki

Ewa Naręgowska

Kształcenie słuchu

Ewa Naręgowska

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów pianistów)

Wg przydziału

 

Instrument główny

 

 

 

 IV - 6 l.c.n.

 

Wg przydziału

Kształcenie słuchu

Ewa Naręgowska

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów pianistów)

Wg przydziału

Audycje muzyczne

Anna Tryniecka

Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny

Jadwiga Hunek, Mieczysław Pawelec, Wg przydziału

 

 

Przedmiot

Klasa/ cykl nauczania

Nauczyciel

Instrument główny

 

 

 

 

V – 6 l.c.n.

Wg przydziału

Fortepian dodatkowy

( nie dotyczy pianistów)

Wg przydziału

Kształcenie słuchu

Anna Tryniecka

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów pianistów)

 

Wg przydziału

Audycje muzyczne

Anna Tryniecka

Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny

Jadwiga Hunek, Mieczysław Pawelec, Wg przydziału

 

Instrument główny

 

 

 

 

 

VI – 6 l.c.n.

Wg przydziału

Fortepian dodatkowy

( nie dotyczy pianistów)

Wg przydziału

Kształcenie słuchu

Anna Tryniecka

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów pianistów)

 

Wg przydziału

Audycje muzyczne

Anna Tryniecka

Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny

Jadwiga Hunek, Mieczysław Pawelec, Wg przydziału

 

 

Przedmiot

Klasa/ cykl nauczania

Nauczyciel

Instrument główny

I – 4 l.c.n.

Wg przydziału

Kształcenie słuchu

Anna Tryniecka

 

Instrument główny

 

 

II – 4 l.c.n.

Wg przydziału

Kształcenie słuchu

Anna Tryniecka

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów pianistów)

 

Wg przydziału

Audycje muzyczne

Anna Tryniecka

Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny

Jadwiga Hunek, Mieczysław Pawelec, Wg przydziału

 

Instrument główny

 

 

 

 

III – 4 l.c.n.

Wg przydziału

Fortepian dodatkowy

( nie dotyczy pianistów)

Wg przydziału

Kształcenie słuchu

Anna Tryniecka

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów pianistów)

 

Wg przydziału

Audycje muzyczne

Anna Tryniecka

Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny

Jadwiga Hunek, Mieczysław Pawelec, Wg przydziału

Przedmiot

Klasa/ cykl nauczania

Nauczyciel

Instrument główny

 

 

 

 

IV – 4 l.c.n.

Wg przydziału

Fortepian dodatkowy

( nie dotyczy pianistów)

Wg przydziału

Kształcenie słuchu

Anna Tryniecka

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów pianistów)

 

Wg przydziału

Audycje muzyczne

Anna Tryniecka

Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny

Jadwiga Hunek, Mieczysław Pawelec, Wg przydziału

 

 

 

II stopień

Przedmiot

Klasa/ cykl nauczania

Nauczyciel

Instrument główny

 

 

 

 

I – średnia

 

 

 

 

 

 

 

Klasa/ cykl nauczania

Wg przydziału

Fortepian obowiązkowy

(nie dotyczy pianistów)

Wg przydziału

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów, pianistów)

Wg przydziału

Orkiestra lub chór

Mieczysław Pawelec

Jadwiga Hunek

Kształcenie słuchu

Anna Tryniecka

Zasady muzyki z elem. edycji nut

Rafał Pudełko

Literatura muzyczna

Anna Tryniecka

 

Zajęcia fakult. wyrównawcze

Anna Tryniecka

Instrument główny

 

 

 

 

 

 

 

II – średnia

Wg przydziału

Fortepian obowiązkowy

(nie dotyczy pianistów)

Wg przydziału

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów pianistów)

Wg przydziału

Zespół kameralny

Wg przydziału

Orkiestra lub chór

Mieczysław Pawelec

Jadwiga Hunek

Kształcenie słuchu

Anna Tryniecka

Zasady muzyki z elemi. edycji nut

Rafał Pudełko

Literatura muzyczna

Anna Tryniecka

Zajęcia fakult. wyrównawcze

Rafał Pudełko

 

Instrument główny

 

 

 

 

 

 

III – średnia

 

 

 

 

 

Wg przydziału

Fortepian obowiązkowy

( nie dotyczy pianistów)

Wg przydziału

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów pianistów)

Wg przydziału

Zespół kameralny

Wg przydziału

Orkiestra lub chór

Mieczysław Pawelec

Jadwiga Hunek

Kształcenie słuchu

Anna Tryniecka

Harmonia

Rafał Pudełko

 

Historia muzyki

Rafał Pudełko

 

Przedmiot

 

Klasa/ cykl nauczania

 

Nauczyciel

Instrument główny

 

 

 

 

IV – średnia

Wg przydziału

Fortepian obowiązkowy

( nie dotyczy pianistów)

Wg przydziału

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów, pianistów)

Wg przydziału

Zespół kameralny

Wg przydziału

Kształcenie słuchu

Rafał Pudełko

Harmonia

Rafał Pudełko

Historia muzyki

Rafał Pudełko

Formy muzyczne

Rafał Pudełko

 

 

Instrument główny

 

 

 

 

 

V – średnia

 

Wg przydziału

Fortepian obowiązkowy

( nie dotyczy pianistów)

Wg przydziału

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów pianistów)

 

Wg przydziału

Kształcenie słuchu

Rafał Pudełko

Harmonia

Rafał Pudełko

Historia muzyki

Rafał Pudełko

Formy muzyczne

Rafał Pudełko

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument główny

 

 

VI - średnia

 

 

 

Wg przydziału

Zajęcia z akompaniatorem

( nie dotyczą akordeonistów, gitarzystów pianistów)

 

Wg przydziału

Kształcenie słuchu

Rafał Pudełko

Historia muzyki

Rafał Pudełko

 

Pozostałe zajęcia

Przedmiot

 

Nauczyciel

Zespół muzyki rozrywkowej

II stopień

Mieczysław Pawelec

Big band

II stopień

Mieczysław Pawelec

Zespół wokalny

I stopień

Jadwiga Hunek

 

Data dodania: 2021-09-13 20:16:20
Data edycji: 2022-09-23 14:32:06
Ilość wyświetleń: 2570

Kalendarz

Galeria

Galeria
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco z wszelkimi nowinkami!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Informacje
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej