VII Międzyszkolny Konkurs Młodych Pianistów w Tomaszowie Lubelskim

 3 czerwca 2016 r. uczniowie klasy fortepianu – Anna Błaszczak II 6 l.c.n. zajęła II miejsce ( w grupie I), Oliwia Burdan   II 6 l.c.n  otrzymała wyróżnienie (w grupie I) i Michał Zwolak kl. III 6 l.c.n. zajął II miejsce (w grupie II) , przygotowani przez panią Elżbietę Kulpę  na  VII Międzyszkolnym Konkursie Młodych Pianistów w Tomaszowie Lubelskim .

3 czerwca 2016 r. uczennice klasy fortepianu – Karolina Stęplowska I 6 l.c.n.  i Alicja Wyrostek  kl. I 6 l.c.n. otrzymały wyróżnienia (w grupie I)  przygotowane przez panią Annę Czekaj  na  VII Międzyszkolnym Konkursie Młodych Pianistów

w Tomaszowie Lubelskim .

3 czerwca 2016r. uczennica klasy fortepianu - Gabriela Klus V 6 l.c.n.  zajęła II miejsce  (w grupie III) przygotowana przez panią Idę Bednarczyk-Siwek  na 

VII Międzyszkolnym Konkursie Młodych Pianistów w Tomaszowie Lubelskim.

GRATULUJEMY!!!

Konkurs perkusyjny 20.05.2016 r.

 

20 maja 2016 r. Uczniowie  Aleksandra Kołodziejczyk, Korneliusz Galewski , Mateusz Pawłowski i Patryk Miścisz  przygotowani przez

pana Andrzeja Pietrzniaka otrzymali wyróżnienie na 

II Makroregionalnym Konkursie  Zespołów Instrumentów Perkusyjnych I i II stopnia

w Tomaszowie Lubelskim

 Dyplom pdf

 Gratulujemy!!!

XV Regionalny Konkurs Pianistyczny w Radzyniu Podlaskim

22 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy fortepianu – Oliwia BurdanII 6 l.c.n. przygotowana  przez paniąElżbietę Kulpę zajęła II miejsce  (w grupie I)  oraz Igor Szyszkowski  III 6 l.c.n otrzymał wyróżnienie (w grupie II) przygotowany przez paniąAnnę Czekaj  na  XV Regionalnym Konkursie Pianistycznym dla Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w Radzyniu Podlaskim.

GRATULUJEMY !!!

Konkurs "Muzyczne Inspiracje"

23 Kwietnia 2016 r. w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie odbył się Regionalny Festiwal „Muzyczne Inspiracje” 2016 r.

Laureaci – grupa I

Błaszczak Anna kl. II 6 lcn

Burdan Oliwia kl. II 6 lcn

Przygotowane przez panią Elżbietę Kulpę

 

Wyróżnienie – II ˚

Stęplowska Karolina kl. I 6 lcn

Przygotowana przez panią Annę Czekaj

 

Laureaci – grupa II

Szyszkowski Igor kl. III 6 lcn

Przygotowany przez  panią Annę Czekaj

Zwolak Michał kl. III 6 lcn

Przygotowany przez panią Elżbietę Kulpę

 

Wyróżnienie – II ˚

Szadura Alicja kl. IV 6 lcn

Przygotowana przez panią Annę Czekaj

 

GRATULACJE !!!

"Mistrz Twardowski"

22 marca 2016 r. uczennice Anna Baran zajęła I miejsce- dyplom i Natalia Soczyńska zajęła  III miejsce- dyplom, przygotowane przez panią Annę Tryniecką na V II Regionalnym Konkursie Monograficznym poświęconego życiu i twórczości Romualda Twardowskiego  „Mistrz Twardowski” w kategorii teoretycznej w Puławach.

Gratulujemy!!!

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego
w Krasnymstawie
ul.Okrzei 10,
22-300 Krasnystaw
tel. +48 82 576 44 40
NIP: 564-12-98-214