Witold Lutosławski - twórczość ...

UTWORY ORKIESTROWE ...
UTWORY NA INSTRUMENT(-Y) SOLO I ORKIESTRĘ ...
UTWORY KAMERALNE ...
UTWORY NA FORTEPIAN ...
UTWORY WOKALNO-INSTRUMENTALNE ...

czytaj więcej

Witold Lutosławski 1913 - 1994 życiorys ...

1913 Witold Lutosławski urodził się 25 stycznia w Warszawie jako trzeci syn Józefa Lutosławskiego i Marii z Olszewskich. Rodzina Lutosławskich posiadała majątek w Drozdowie k. Łomży. W 1915 Lutosławscy wyjeżdżają do Moskwy, gdzie Józef - bliski przyjaciel i współpracownik Romana Dmowskiego - podejmuje działania na rzecz organizacji polskich legionów. Wkrótce po dojściu do władzy bolszewików ojciec przyszłego kompozytora zostaje w 1918 - wraz z bratem - z rozkazu Dzierżyńskiego rozstrzelany "za kontrrewolucję".

1918 Pozostali przy życiu członkowie rodziny powracają z Moskwy do majątku w Drozdowie; wkrótce Maria Lutosławska z trójką synów przenosi się do Warszawy. Witold rozpoczyna naukę gry na fortepianie u Heleny Hoffmanowej.

czytaj więcej

Witold Lutosławski - wypowiedzi ...

..O SZTUCE, PIĘKNIE I PRAWDZIE

Najwyższym celem sztuki jest piękno, tak jak najwyższym celem nauki jest prawda. Jednak tak jak w matematyce, astronomii i z pewnością w wielu innych naukach można dopatrywać się swoistego piękna, tak w sztuce spotykamy się nieuchronnie z zagadnieniem prawdy. Prawda w odniesieniu do sztuki jest pojęciem wieloznacznym. [...] Mnie interesuje w tej chwili to z nich, które odnosi się - jak to określa Ingarden - do ?prawdziwości? jako wierności wyrażania się autora w dziele. Chodzi mi tutaj w szczególności o aspekt etyczny zagadnienia, a więc na przykład o to, czy autor tworząc swe dzieło był w zgodzie ze swym artystycznym sumieniem, czy postępował zgodnie z wyznawaną przez siebie estetyką, czy respektował kanony sztuki, w które wierzy, a więc - czy dał rzetelne świadectwo swej wewnętrznej prawdzie.
(1981)


czytaj więcej

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego
w Krasnymstawie
ul.Okrzei 10,
22-300 Krasnystaw
tel. +48 82 576 44 40
NIP: 564-12-98-214