Lekcja pokazowa z udziałem orkiestry

Ogłoszenie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie poszukuje nauczyciela fortepianu na czas zastępstwa za nauczyciela przebywającego na urlopie w roku szkolnym 2020/2021.

Plany zajęć

 

 

Rozkład zajęć teoretycznych , chóru oraz orkiestry na rok szkolny 2020/2021

Czytaj więcej:

Procedury bezpieczeństwa

Zachęcamy z zapoznaniem się Procedury Bezpieczeństwa w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie w okresie od dnia 1 września 2020 r. związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dokument pdf

Bezpieczny powrót do szkoły

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie informuje, że na bieżąco śledzi zmiany w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, oraz wytyczne dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły. Opracowywane są wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, o których będziemy informować.

 

Wicedyrektor

Elżbieta Kulpa

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego
w Krasnymstawie
ul.Okrzei 10,
22-300 Krasnystaw
tel. +48 82 576 44 40
NIP: 564-12-98-214