Bezpieczny powrót do szkoły

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie informuje, że na bieżąco śledzi zmiany w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, oraz wytyczne dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły. Opracowywane są wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, o których będziemy informować.

 

Wicedyrektor

Elżbieta Kulpa

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego
w Krasnymstawie
ul.Okrzei 10,
22-300 Krasnystaw
tel. +48 82 576 44 40
NIP: 564-12-98-214