Witamy na oficjalnej witrynie Państwowej Szkoły Muzycznej w Krasnymstawie

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego  w Krasnymstawie prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie

Nauka zorganizowana jest w dwóch cyklach: 6 – letnim i 4 – letnim, dające podstawy wykształcenia muzycznego.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Witolda Lutosławskiego  w Krasnymstawie prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • gitarze
 • trąbce
 • puzonie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • klarnecie
 • perkusji
 • akordeonie

Nauka organizowana jest w cyklu 6 – letnim, umożliwiającym uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego.

Nauka w szkole muzycznej to nie tylko wszechstronny rozwój muzyczny dziecka. To także kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozbudzanie jego zainteresowań, kształtowanie wyobraźni, rozwijanie pamięci czy poprawa koncentracji. Doskonała baza lokalowa i profesjonalne wyposażenie szkoły zapewnia komfortowe warunki do nauki. Każdy z uczniów ma również możliwość nie tylko uczyć się gry na instrumentach, poznawać teorię i historię muzyki ale również grać w orkiestrze szkolnej bądź śpiewać w szkolnym chórze, prezentując swoje osiągnięcia i umiejętności podczas organizowanych przez szkołę koncertów, popisów i audycji, dzięki czemu uczy się poprawnego zachowania na scenie i radzenia sobie ze stresem.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego
w Krasnymstawie
ul.Okrzei 10,
22-300 Krasnystaw
tel. +48 82 576 44 40
NIP: 564-12-98-214